Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Evropsko leto kreativnosti

Vabilo k sodelovanju na projektu EUREKA! mladi 2009

Tudi letos – ob Evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti – nadaljuje Inštitut za inovativnost in tehnologijo iz Ljubljane z republiškim projektom ustvarjalnih in inovativnih mladih. Temeljna filozofija projekta Eureka! mladi 2009 je podpora mladim in njihovim mentorjem pri ustvarjalnem in inovativnem delu.

V koncept letošnjega projekta smo vpeljali nekatere novosti, ki bodo sodelujočim prinesle dodano vrednost. Ena teh so INO-dogodki po Sloveniji.

INO-dogodki po Sloveniji

Serija inovativnih brezplačnih delavnic za srednješolce, študente in mentorje

Dijaki se bodo prek praktične uporabe tehnik za zaznavanje izzivov in metod reševanja problemov skozi delo v več manjših skupinah lotili različnih vsebinskih izzivov:

  • Moja šola: poišči izziv – najdi rešitev!
  • Izzivi – rešitve v življenju invalid!.
  • Inovativnost mladih za čistejše okolje!


V sklopu delavnic bodo udeleženci dobili - Zgibanko

Bili povabljeni na nagradna natečaja Eureka! mladi 2009

Bili povabljeni v Klub Inovativnosti in podjetnosti,

Izpolnili kratek vprašalnik Profil inovatorja (pride kmalu!)


Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.