Inštitut za inovativnost in tehnologijo

 O nasO nas

Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Inštitut za inovativnost in tehnologijo (Korona plus d.o.o.) je inovativno usmerjena organizacija, katere poslanstvo je dvig stopnje inovativnosti podjetij, predvsem pa mladih - v tesnem sodelovanju s šolstvom in gospodarstvom. Deluje v sodelovanju z mrežo vrhunskih mednarodnih strokovnjakov z različnih področij, ki se povezujejo v okviru domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Glavna področja dela

 • MLADI: spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šolstvu ob vključevanju mladih, učiteljev in sodelovanju z gospodarstvom,
 • GOSPODARSTVO: spodbujanje in podpora inovacijskim procesom v gospodarstvu.

Izkušnje in značilnosti:

 • izkušnje pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih programov (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarstvo etc.),
 • raziskovalno-razvojna dejavnost,
 • izkušnje pri managementu raziskovalno razvojne dejavnosti,
 • izkušnje pri razvoju tehnoloških produktov in njihovo uvajanje na trg (registriranih več deset patentov, modelov in blagovnih znamk, avtorstvo več deset avtorskih del, več nacionalnih in mednarodnih nagrad),
 • izkušnje pri pripravi inovativnih promocijskih aktivnosti in programov usposabljanja (interaktivne spletne strani, priročniki, seminarji, promocijski materiali, medijska promocija, mednarodni programi),
 • izkušnje pri projektnem managementu (nacionalni in EU programi),
 • izkušnje pri poučevanju inovacijskega managementa na univerzitetnem nivoju,
 • izkušnje pri usposabljanju učiteljev za inovacijske procese,
 • tesni stiki z univerzami (tako znanstveno tehniških kot poslovnih), javno upravo in podjetji.

Vodja Inštituta za inovativnost in tehnologijo:

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svetnik na Univerzi na Primorskem – Fakulteti za management , kjer je bil tudi prodekan za raziskovalno delo in predstojnik katedre. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij ter povezovanja akademske sfere z gospodarstvom. Likar je inovator in uspešen podjetnik ter pobudnik in koordinator več deset nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih, razvojnih in tehnoloških projektov, tudi mednarodno odmevnega nacionalnega gibanja inovativnosti mladih. Je avtor vrste izvirnih znanstvenih in strokovnih del, v svoji bibliografiji ima prek 500 zapisov. Likar je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, med drugim zlate medalje na dveh izmed najpomembnejših mednarodnih sejmov inovacij v Seulu, Južna Koreja in v Kuvajtu.. Prejel je tudi nagrado Primorski um ter nagrado Slovenske znanstvene fundacije, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu.

Likar je tudi družinski oče dveh hčera, ljubiteljski športnik ter amaterski fotograf, kjer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi. Izmed mnogih fotografskih razstav sta bili posebej odmevni tisti v Cankarjevem domu in v središču Ljubljane. Je tudi pisec aforizmov, ki so ji več mesecev objavljali v dnevniku Finance, predstavljeni pa so bili tudi na v mednarodnem okolju.

OSEBNA IZKAZNICA

Pravna oseba: Korona plus d.o.o., razvoj, proizvodnja, trženje
Sedež podjetja: Staretova 11, Ljubljana, Slovenija
Poslovni prostori: Cesta na loko 19, I. nadstropje

tel.: 01 28 39 053
fax: 01 28 39 055
E-mail: korona@siol.net

direktor: profesor dr. Borut Likar

TTR: 02045-0014692005
Davčna številka: 39326594
Matična številka: 5286921

Od ustanovitve podjetja je potekalo uspešno delo na skupno 46 projektih, od tega:

 • 19 raziskovalnih projektov,
 • 14 razvojnih projektov,
 • 13 projektov za gospodarstvo.

Za podrobnejše informacije obiščite: Linkedin - Inštitut za inovativnost in tehnologijo


Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.