Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.