Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Šola inovativnosti

Namen je pridobivanje znanj povezanih z verigo od ideje pa do končne realizacije. Tako bomo postopno obdelali zanimiva področja, ki jih je potrebno prehoditi, da ideja postane uporabna. Vsak teden vas čaka novo poglavje, od spodbujanje ustvarjalnosti, prek selekcije in vrednotenja idej, o osnovah raziskovalno-razvojnega dela, zaščiti intelektualne lastnine, možnosti uporabe sodobnih informacijskih tehnologij pri inovacijskem delu ter seveda o uspešni komercializaciji novosti.

S sodelavci se bomo potrudili, da bo vključenih več praktičnih primerov, dobrodošla popestritev pa bodo strokovni članki povezani s tematiko. Sestavni del bodo tudi linki, kjer boste na domačih in tujih spletnih straneh našli še marsikaj zanimivega.

Prepričani smo, da ste z nekaterimi temami in problemi srečali že pri svojem delu. O vsem, o čemer pa bi radi delili izkušnje s kolegi iz cele Slovenije, pa se lahko v sproščenem pogovoru pomenite v forumu na spletnih straneh (inovativnost.net).

Zaenkrat toliko, v bodoče pa vas čaka več prijetnih presenečenj.

Vsa poglavja Šole inovativnosti so na voljo le registriranim članom. »«Registrirajte»« se že danes!


Povabilo radovednim
  Trikotnik PREDGOVOR - Matjaž Mulej
  Trikotnik UVOD - Borut Likar
Rojstvo ideje
  Trikotnik USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE - Borut Likar
Ideja se udejani
  Trikotnik KRITERIJI ZA IZBOR INVENCIJE - Borut Likar
  Trikotnik KAKO RAZVITI IN PRODATI IDEJO - Borut Likar
Tudi pamet je naprodaj
  Trikotnik INTELEKTUALNA LASTNINA - Borut Likar
Kako pa v podjetjih
 

Trikotnik INOVATIVNOST IN PODJETJE - Peter Fatur

 
Trikotnik
ČOLNI VSR ZA TRENERJE JADRALCEV - mag. Peter Fatur
Trikotnik PRIMER DOBRE PRAKSE IZ PODJETNIŠTVA - Urban Mrak
Trikotnik UPORABA TRAJNIH »SUPERMAGNETOV« ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI IZGOREVANJA GORIV - Štefan Zorko
Trikotnik INOVATIVNOST IN RAZVOJ SE OBRESTUJETA - Robert Dvoršek, dipl. ekon. (UN)

Kam po pomoč?
 

Trikotnik INOVACIJSKA IN PODJETNIŠKA PODPORA - Borut Likar

Svet na dosegu roke
  Trikotnik SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA PODPORO RR DEJAVNOSTI -Denis Trček
  Trikotnik UPORABA INTERNETA V INOVACIJSKEM IN RR DELU - Dejan Križaj
Ustvarjalna šola
Pripravili smo še 3 dodatne vsebine, ki ne sodijo neposredno v Šolo inovatorstva, ampak so namenjene predvsem mentorjem. Vendar jih zaradi zanimivosti dajemo na razpolago tudi učencem, ki si lahko ogledajo spodbujanje inovacijskih procesov še z drugega zornega kota.
  Trikotnik USTVARJALNOST V ŠOLI - Vid Pečjak
  Trikotnik Z INOVACIJAMI - NENEHNIMI IZBOLJŠAVAMI DO DOBRE ŠOLE - Nada Trunk Širca
 

Trikotnik IZKUŠNJE PRI INVENCIJSKO INOVACIJSKI DEJAVNOSTI Z MLADIMI

 
Trikotnik
IZKUŠNJE PRI INOVACIJSKI DEJAVNOSTI Z MLADIMI - Jožica Demšar
Trikotnik USTVARJALNO IN RAZISKOVALNEM DELO NA ŠOLI - Cvetka Hojnik
Trikotnik DELO Z MLADIMI RAZISKOVALCI - Ivanka Toman
Trikotnik DELO Z MLADIMI - Bojana Topolovec Amon
Trikotnik TRŽNO PERSPEKTIVNE INOVACIJE MLADIH - KAKO SEM USTVARIL 'SMART DRIVING SYSTEM' (SMS) - Ivan Matuna
Trikotnik ARHIMED - PROGRAM DELA Z MLADIMI - Neven Marković 
Trikotnik INOVATORSKA VERIGA PRI INVENCIJAH MLADIH - Josip Zdenko Hasenohrl

 


Inštitut za Inovativnost in tehnologijo

Projekt postavitve spletne strani je financiran s strani MVZT in Javne agencije za tehnološki razvoj RS.